Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  •  Regulamin Rady Osiedla.

 

Rada Osiedla "Stegny Rożek"
 
Kontakt z Radą Osiedla:
rada.osiedla.stg.rozek@msmenergetyka.pl
Terminarz posiedzeń Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Piotr Malanowski   2023   4   2027   Przewodniczący RO
                     
2.   Anita Krzyżanek   2023   4   2027   V-ce Przewodnicząca RO,
Członek Komisji Samorządowo-Ekonomicznej
                     
3.   Waldemar Dudek   2023   4   2027  

V-ce Przewodniczący RO,

Członek Komisji Technicznej

                     
4.   Jakub Grzebielec   2023   4   2027   Sekretarz RO
                     
5.   Andrzej Trubiłowicz   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                     
6.   Tomasz Ozimkiewicz   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
7.   Bogdan Pawłowski   2023   4   2027  

Członek Komisji Rewizyjnej,

Członek Komisji Technicznej

                     
8.   Zuzanka Witek   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji Technicznej
                     
9.   Eugeniusz Mizieliński   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
10.   Jerzy Dragan   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
11.   Tomasz Granosik   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Samorządowo-Ekonomicznej
                     
12.   Maria Czapiewska   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowo-Ekonomicznej
                     
13.   Mirosław Machulak   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowo-Ekonomicznej
                     
14.   Sebastian Napieraj   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowo-Ekonomicznej
                     
15.
  Alicja Kopańko   2023   4   2027   Członek Rady Osiedla

 

Protokoły
Uchwały
Sprawozdania